!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vargen 7

Övriga utrymmen

Skakning och piskning av mattor på balkongen får enligt lag inte ske. Snöröjning sköts av förvaltaren.

Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen, dock tillåten på gården. Askkopp finns på gården. För allas trevnad, släng inte fimpar eller snus på gården eller utanför porten.

Barnvagnar, cyklar och andra tillhörigheter får inte ställas i trapphus eller entré på grund av brandrisk samt att det försvårar städningen och är en fara vid utrymning.

Källarförråd finns till alla lägenheter och är uppmärkta med lägenhetsnummer.