!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vargen 7

Vad innebär en oäkta förening

Vargen 7 är en så kallad oäkta förening.

I dagsläget behandlas bostadsrättsföreningar olika ur skattemässig synvinkel beroende på hur verksamheten inom föreningen bedrivs. En så kallad "äkta" förening beskattas för en schablonintäkt enligt särskilda regler som gäller för bostadsföretag i stället för sina hyres- och avgiftsintäkter, medan en så kallad "oäkta" förening beskattas enligt de grunder som gäller för aktiebolag och aktieägare.

Beskattningen i en oäkta förening sker enligt 24 § Kommunalskattelagen (KL), och innebär att

- samtliga intäkter blir skattepliktiga.

- samtliga kostnader blir avdragsgilla (fastighetsskatt, reparationer, löner, värdeminskning m.m.).

- föreningen kan göra avsättningar till periodiseringsfond.

- föreningen betalar 28 % skatt på en eventuell vinst.

Vid jämförelsen mellan lokaler och bostäder (enligt RSV:s rekommendation) tilldelades lägenheterna avsedda för boende ett uppskattat marknadsmässigt hyresvärde (alternativt bruksvärde). Detta värde ligger vanligtvis på en mycket högre nivå än vad de faktiska årsavgifterna i föreningen gör.

Föreningen uttagsbeskattas för "mellanskillnaden", mellan den tilldelade jämförelsehyran och de faktiska årsavgifterna, enligt reglerna i 22 § anv 1 KL. Skattesatsen är 28 %.

Detta innebär att som medlem i Vargen 7 tilldelas du ett skattemässigt förmånsvärde vilket utgörs av skillnaden mellan månadsavgiften och en av skatteverket bedömd marknadshyra för bostaden.

Detta förmånsvärde redovisas som en "utdelning" på en kontrolluppgift som skickas till varje medlem från vår ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna.

Som medlem i föreningen uppges detta värde i deklarationen som en inkomst av kapital som du beskattas för. Du måste redovisa detta på särskild bilaga (blankett K12).

Om du vill ha hjälp med din privatdeklaration så se under rubriken "Deklaration".

Uppdaterad 2016-09-14