!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vargen 7

Andrahandsupplåtelse

Dokument

Andrahandsuthyrning i BRF Vargen 7 utkast 7.docx 2018-10-02
Blankett_andrahandsuthyrning.pdf 2015-09-28
riktlinjer_for_upplatelse_av_bostadsratt.pdf 2018-09-05

 

Upplåtesle i andra hand kräver styrelsens medgivande i förväg och är otillåten annars. Överträdelse kan innebära förverkande av nyttjanderätten. Observera att det alltid är bostadsrättshavaren som ansvarar för lägenheten. Korttidsupplåtesle som t.ex. AirBnB tillåts inte.

 

När får man upplåta bostaden i andra hand?
När så kallade beaktansvärda skäl enligt bostadsrättslagen finns som till exempel arbete på annan ort, vård av anhörig på annan ort, studier (som behövs för arbetet), militärtjänst, FN-tjänst, sjukdom etc. Styrelsens eller hyresnämndens tillstånd krävs dock alltid.

 

Vad är skillnaden mellan andrahandsupplåtelse och andrahandsuthyrning?

Andrahandsupplåtelse är i princip samma sak som andrahandsuthyrning, men inkluderar ”gratis” uthyrning. 

 

Kan medlemmar överklaga ett beslut om avslag på andrahandsupplåtelse?
Ja, till hyresnämnden som sista instans.

 

Skälig hyra
Man kan numera basera maxtaket för hyran mer utifrån vad lägenheten faktiskt kan kosta. Detta görs genom att man utgår ifrån lägenhetens marknadsvärde och dess normala avkastningsränta. Utöver detta kan man lägga på sin månadsavgift. Är lägenheten möblerad kan hyran vara något högre. Be om kvitto på betald hyra.

 

Lägenhetsinnehavaren har ansvaret
Lägenhetsinnehavaren har ansvar för lägenheten och att hyran/avgiften betalas i tid. Om andrahandsgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan uthyraren säga upp honom eller henne, eller själv bli uppsagd.

 

Skriv kontrakt
För att slippa diskussioner om vad ni kommit överens om skriv ett kontrakt. Hyrestid, uppsägningstid, hyra och andra ersättningar som kan bli aktuella, till exempel telefon- och elkostnader, ska finnas med. Läs av elmätare vid in- och utflyttning.

 

Besittningsskydd
Kontrollera vad som gäller för besittningsskydd. Annars riskerar det att ta tid för uthyraren att få tillbaka sin lägenhet. Det gäller alltså även för en bostadsrätt trots att uthyraren äger bostaden. 

 

Inventarielista
Skriv en inventarielista om lägenheten är möblerad. Kolla att listan och verkligheten stämmer överens. Ta upp skick och eventuella skador på möbler och lägenhet.

 

Försäkringar
Försäkringar är en besvärlig fråga vid andrahandskontrakt. Både den som hyr ut och den som hyr bör ta kontakt med sina försäkringsbolag och kontrollera vad som gäller.