!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vargen 7

Sophantering

Soprummet
Sopnedkast för hushållssopor finns på innergården. Nedkastet går till en container som står i gatuplanet på Olofsgatan 18. Dit kommer man via sopdörren på Olofsgatan eller via källaren och upp i trappan bredvid varuhissen. 


Grovsoprummet
I nedre källaren (K-2) på Olofsgatan finns grovsoprummet för grövre sopor och kärl för källsortering av bl.a. glas, tidningspapper, wellpapp (större kartonger skall vikas ihop), mindre elartiklar, glödlampor och batterier. Rummet låses upp med kodbricka och kod. Det är ej tillåtet att ställa ner brandfarliga vätskor eller andra kemikalier, såsom t ex målarfärg. Större elartiklar, gamla vitvaror, kylskåp, frysar, och övrigt måste transporteras bort. Din leverantör av ny utrustning erbjuder säkerligen att ta den gamla med sig. Även möbler måste transporteras bort. För grovsopor som måste transporteras bort hänvisas till kommunen, se www.stockholm.se .

 

Att tänka på

  • För att undvika stopp i ledningssystemet bör vi inte slänga ned sopor som endast med svårighet kan tryckas ned i sopnedkastet.
  • Vid stopp, ställ ALDRIG sopor på gården, släng direkt i containern, se rubrik soprummet ovan.
  • På försommaren brukar vi ha problem med måsar. Föräldrarna skyddar ungar som går runt på gården och inte kan flyga. Man kan med fördel använda ett vanligt paraply som man fäller upp och går under, då klarar man sig ändå och kan slänga soporna i nedkastet som vanligt.
  • Håll soputrymmena så rena som möjligt
  • Se till att soporna hamnar i rätt kärl och absolut inte vid sidan av dem, eller utanför soprummen. Släck lyset när du går.
  • Tänk på att sopor lätt drar till sig ohyra och att dörrarna därför ska hållas stängda.
  • Soprummen är våra sophanterares arbetsplats, vi vill inte utsätta dem för onödigt merarbete eller risk för skada. Sortering är viktigt för miljön och påverkar också kostnaderna för föreningens sophämtning. Fel ska ska anmälas omedelbart.