!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vargen 7

Valberedning

Det är det viktigt för trivseln att skötseln av fastigheten fungerar väl. Föreningens ekonomi är beroende av att våra lokaler uthyrda och att kostnaderna för driften är låga. Vår förening har förhållandevis stora intäkter och stora kostnader. Därför är det extra viktigt att medlemmarna engagerar sig i föreningen, i styrelsearbetet eller på annat sätt. 

Som styrelseledamot erhåller du viss ekonomisk ersättning för det arbete du lägger ned. Om du hjälper till på annat sätt kan styrelsen bevilja viss ersättning även för detta.

Är du intresserad så kontakta valberedningen via mail:  

 

Emilia Slaghök, Valberedning,  emilia@slaghok.se


Olof Karsberg, Valberedning, olof@karsberg.se

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2018-12-06