!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vargen 7

Styrelsen

Styrelsen Brf Vargen 7                                    

Verksamheten i föreningen leds av styrelsen, som väljs på den ordinarie föreningsstämman (årsmötet). Styrelsen består av medlemmar som bor i huset. De ser tillsammans med förvaltarna till att allt fungerar och sköts på bästa sätt.

Ni kan alltid kontakta styrelsens medlemmar om ni har idéer om förbättringar, frågor rörande föreningen eller andra synpunkter.

Maila till styrelsen på styrelsen@vargen7.se

 

Styrelsen 2018/2019
Efter extrastämma 14/11 2018:

Claude Zacharias, Ordförande, adjungerande 

Johanna Aybar Ekberg, Ledamot

Hans Emami, Ledamot

Melina Falk, Ledamot

Thomas Tendorf, Ledamot

Lars Vesterskiöld, Ledamot
 

Christian Hahne, Suppleant

Krister Runebrand, Suppleant

 

 

Uppdaterad 2018-12-06